Reset Blog

Önemli Bilgilendirme Logo Connect Güncelleme

Logo Connect Önemli Bilgilendirme Gelir ?daresi taraf?ndan yay?nlam?? olan k?lavuzlara istinaden yap?lan en güncel dönü?üm ?ablonu ile fatura gönderilmesi gerek

Devamı

KHK687 ? 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği KHK687 ? 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği

bordro plus kanun de?i?ikli?i

Devamı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı Nasıl Seçilmeli Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı Nasıl Seçilmeli

Rekabette öne ç?kmak ve de?i?ikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar, Kurumsal Kaynak Planlamas? (ERP) Yaz?l?m? yat?r?mlar?na devam ediyor.

Devamı

Kariyer Yönetimi Ne Değildir? Kariyer Yönetimi Ne Değildir?

Kariyer yönetimi son 5-10 y?ll?k dönemde i? hayat?n?n iyice içine giren ve çal??anlar?n insan kaynaklar?ndan bekledikleri bir hizmet oldu.

Devamı

ERP ürün ailesi için 2.43.00.00 Sürümü kullanıma sunuldu. ERP ürün ailesi için 2.43.00.00 Sürümü kullanıma sunuldu.

Logo ERP ürün ailesi için 2.43.00.00 Sürümü kullan?ma sunuldu.

Devamı

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

Logo Personel Muhasebe Ba?lant? Kodu Parametreleri Tiger 3 Go 3

Devamı

E-Serbest Meslek Makbuzu E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbaplar? taraf?ndan mesleki faaliyetlerine ili?kin olarak 213 say?l? Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve ka??t serbest meslek makbuzu ..

Devamı
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN