KHK687 ? 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği

KHK687 ? 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği KHK687 ? 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği

1. Ayarlar/Tip Tanımları/Sgk İndirim Kanunları bölümünden personellerin tabi olduğu kanun numarası tanımlanmalı ve sicil kartına seçilmelidir.

2. Aşağdaki alanlar tahakkuk listesinde tanımlı alan yapılarak kanundan yararlanan
sicillerin teşvik tutarı rapora listelenir.

687 Sgk Teşviği
Tür:Sayı
Formül: IF([İndirim Kanunu]=12,22.22*[SGK Gün Sayısı],0)

687 Gelir Vergisi Matrahı:

Tür Sayı:

Formül:

[Normal SGK Taban Matrahı]-([Normal SGK Taban Matrahı]*0.15

Gelir Vergisi Teşviği:

Gelir Vergisi teşviği açısından mevzuatta iki farklı yorum yapılabilmektedir. Kullanıcılarımız; Mali Danışmanlarından alacağı bilgi ve yoruma göre uygulayacağı yöntemi belirleyerek aşağıdaki alanlardan birini rapora tanımlamalıdır.

1.yorum:

Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarının düşüldüğünde, tutar 0’dan küçük ise gelir vergisi teşvik rakamı 0 olarak hesaplanmalıdır.

Bu yoruma göre tanımlanması gereken alan şudur:

687 Gelir Vergisi Teşviği :

Tür:Sayı

Formül:

IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],0),0)

2.yorum:

Gelir vergisi teşviği hesaplanırken kişinin çalıştığı güne bağlı olarak; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan tutar 0’dan küçük ise :

Personelin ilgili aydaki puantajına bakılarak gelir vergisi normal tutarı ve çalışılan güne bağlı olarak hesaplanan asgari ücretin gelir vergisi tutarı karşılaştırılır. Küçük olan rakam gelir vergisi teşviği olarak yansıtılır.

Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir personel ilgili ayda 22 gün çalışmıştır,

Personelin gelir vergisi tutarı : 100,53

Personelin AGİ tutarı = 179,97 TL

Gelir vergisi teşviği formülüne göre;

22 günlük asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi = 166,20

Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi - Personelin AGİ Tutarı : 166,20 -179,97= - 13,77

Ulaşılan değer 0'dan küçük olduğundan;

Personelin hesaplar penceresindeki gelir vergisi tutarı (normal) = 100,53 TL

Asgari ücret üzerinden hesaplanmış gelir vergisi tutarını = 166,20 TL karşılaştırır ve küçük olan rakamı teşvik tutarı olarak rapora yansıtır.

Örneğimize göre rapora yansıyacak gelir vergisi teşvik tutarı 100,53 < 166,20 olduğundan 100,53 olacaktır.

687 Gelir vergisi Teşviği :

Tür:Sayı

Formül:

IF([İndirim Kanunu]=12,IF(([687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı])>0,[687 gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir

Vergisi Oranı]/100)-[Asgari Geçim İndirimi Tutarı],MIN([Normal Gelir Vergisi],[687
gelir vergisi matrahı]*([Normal Gelir Vergisi Oranı]/100))),0)

687 Damga Vergisi Teşviği :

Tür:Sayı

Formül:

IF([İndirim Kanunu]=12,[Normal SGK Taban Matrahı]*0.00759,0)

Not:Tanımlı alanda kullanılan [İndirim Kanunu]=12 formülündeki 12 değeri indirim kanununun numarasıdır ve yapılan tanımlamaya göre düzenlenmelidir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN